Bezpieczeństwo w pracy

Problem zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy nie jest tak oczywistym, jak wielu z nas się wydaje. Wszystko to bowiem zależy od miejsca w jakim pracujemy. Najbardziej bezpiecznymi zawodami są niewątpliwie stanowiska biurowe. Praca przy komputerze, z obsługa podstawowych urządzeń biurowych, nie stanowi zagrożenia dla pracowników, a więc jednocześnie nie wymaga specjalistycznego szkolenia w zakresie BHP, które w wielu innych zawodach jest bezwzględnie wymagane. Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych stanowi już nieco bardziej skomplikowany aspekt. Szczególnie pracownicy działający na taśmach produkcyjnych i przy urządzeniach mających na celu stworzenie produktów z surowców i półsurowców, a więc często zawierających ostre noże i pokrętła, powinni zachować szczególną ostrożność. W takich przypadkach konieczne jest przejście szkolenia BHP, które umożliwia poznanie zasad funkcjonowania poszczególnych urządzeń, oraz warunków niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa w trakcie ich używania.  Po przejściu takiego szkolenia każdy pracownik zobowiązuje się do podpisania dokumentów, które świadczą o zapoznaniu się z aktualnymi zasadami BHP danego ośrodka produkcyjnego , co zabezpiecza pracodawcę przed ewentualnym zaskarżeniem.

Dodaj komentarz