Jak wygląda rozwiązywanie umowy o pracę

W przypadku decyzji pracodawcy o zwolnieniu pracownika, ma obowiązek wystawić mu świadectwo pracy. Jego obowiązkiem jest też rozliczenie się w zakresie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W tym przypadku pracodawca, albo powinien udzielić pracownikowi urlopu, albo wypłacić mu za niego ekwiwalent pieniężny. Musi też dać mu dni wolne na szukanie nowej pracy.
W przypadku dwutygodniowego okresu wypowiedzenia lub miesięcznego należy mu się dwa dni robocze, a w przypadku trzymiesięcznego należą mu się trzy dni robocze wolne na szukanie nowego stanowiska pracy. Jeżeli jednak sam pracownik zdecyduje się na zerwanie umowy, wtedy nie przysługują mu dni wolne na szukanie kolejnej pracy. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron. W takim przypadku zawiera się umowę pisemną z pracodawcą w której będzie zawarty termin i warunki zakończenia współpracy. W oświadczeniu powinno być zawarte pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy. Pracodawca nie może zwolnić pracownika w kilu sytuacjach. W sytuacji gdy pracownik znajduje się na urlopie, zarówno w przypadku wypoczynkowego jaki i bezpłatnego. Zwolnienie także nie może być w czasie usprawiedliwionej nieobecności. Kolejną sytuację, gdy pracodawca nie może zwolnic pracownika jest to ciąża, ale nie dotyczy to kobiet zatrudnionych na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca. Również od zwolnienia chroni czas gdy pracownik złoży wniosek o urlop wychowawczy aż do dnia zakończenia takiego urlopu.

Dodaj komentarz