Początki w pracy

Zanim podpiszemy umowę o pracę, musimy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Musimy koniecznie dostać własny egzemplarz podpisanej umowy.
Wymagane są też badania lekarskie, które potwierdzone są przez lekarza, który stwierdza czy nie mamy przeciwwskazań do wykonywania danej pracy na danym stanowisku. Zazwyczaj koszt takich badań pokrywa pracodawca. Musi tez zadbać o nasze przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i jej higieny. Szkolenie PHP tez jest konieczne, pokrywane z kieszeni pracodawcy i w godzinach pracy. Musimy też pamiętać, że pracodawca może podpisać z nami tylko dwie umowy na czas określony, a kolejna powinna być już na czas nieokreślony. Dotyczy to umów zawieranych z tym samym pracodawcą. Musi on też pamiętać też aby podpisać kolejną umowę terminową, od zakończenia poprzedniej, po upływie nie dłużej niż miesiąca. Do wyliczania takiego okresu między umowami przyjmuje się, że miesiąc to trzydzieści dni. Osoba, która zarejestrowana była jako bezrobotna w urzędzie pracy, ma 7 dni na zawiadomienie instytucji o podjęciu pracy. Jeśli nie zrobi tego w wymienionym okresie czasu podlega karze grzywny w wysokości od 500 do 5000 zł. Dzięki umowie o pracy pracownik ma więcej przywilejów niż przy umowie cywilnoprawnej. Takich jak coroczny urlop wypoczynkowy, oraz ochrona wynagrodzeń za pracę.

Dodaj komentarz