Pracownicy uczelni

Każda uczelnia posiada swój określony profil, zależny od dziedzin nauki w jakich się specjalizuje. W przypadku uniwersytetów o charakterze przyrodniczym i generalnie ścisłym, jednym z podstawowych elementów są laboratoria, w których wykonywane są prace naukowe, zarówno pracowników jak i studentów podejmujących kształcenie na nich. Pracownicy uczelni zobowiązani są często do przeprowadzania takich badań, aby rozwijać się naukowo. Obowiązkiem zarówno ich, jak i studentów przebywających w laboratorium w ramach ćwiczeń lub też w ramach pracy magisterskiej i licencjackiej, jest odbycie szkolenia BHP. z materiałami dotyczącymi BHP studenci zapoznają się wraz z rozpoczęciem każdego przedmiotu, na ćwiczeniach organizacyjnych. Dzięki temu, mają świadomość obecnych w laboratorium urządzeń, odczynników, ich działania i zasad zgodnie z którymi są zobowiązani postępować. Każdy kierunek,  na którym prowadzone są takie działania musi również mieć wprowadzony cały przedmiot dotyczący BHP. Dzięki temu prowadzący unikają konieczności realizacji szczegółowego planu dotyczącego bezpieczeństwa, przed każdymi ćwiczeniami. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie ze strony uczelni, które zapewnia jej bezpieczeństwo pracy studentów i przeniesienie na nich części odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z urządzeniami czy też odczynnikami.

Dodaj komentarz