Rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę zobowiązuje pracownika i pracodawcę do spełnienia określonych warunków względem siebie. Typy umów bywają różne, a każdej ze stron przysługują określone przywileje.
Podpisując taką umowę zobowiązujemy się do określonego w niej rodzaju pracy. Nasz pracodawca zobowiązuje się zaś wypłacać nam za nie wynagrodzenie. Wyróżniamy kilka typów umów. Pierwsza z nich jest to umowa na okres próbny, która na celu ma sprawdzenie naszych kwalifikacji w praktyce. Możemy dzięki niej zapoznać się z warunkami, wymaganiami i organizacją pracy w danej firmie. Zatrudnienie na jej podstawie nie może trwać więcej niż trzy miesiące. Kolejnym typem jest umowa na czas określony. Z upływem terminu wskazanego w niej ulega rozwiązaniu. Pracodawca może ja wypowiedzieć z dwutygodniowym wypowiedzeniem, jeśli jest zawarta na dłużej niż sześć miesięcy i jest to określone w podpisanej umowie. Następnym przypadkiem terminowej umowy jest umowa zawarta na czas wykonywania określonej pracy. Zazwyczaj podpisywana jest wtedy, gdy nie da się określić terminu wykonywania powierzonego zajęcia. Jej termin mija wraz z wykonaniem powierzonego zajęcia. Następnie wyróżniamy też umowę na zastępstwo za pracownika, którego nieobecność jest usprawiedliwiona. Rozwiązywana jest z chwilą powrotu zastępowanego pracownika. Jednak dla każdego najbardziej korzystna jest umowa na czas nieokreślony, która zapewnia największą ochronę przed zwolnieniem.

Dodaj komentarz