Studencki list motywacyjny

Ukończenie studiów to czas, w którym należy pomyśleć podjęciu pracy zawodowej. Wiele firm wymaga od potencjalnych pracowników przedstawienia listu motywacyjnego. Służy on przede wszystkim wskazaniu powodów, dla których dana osoba chce podjąć pracę w konkretnej firmie. Osobom z brakiem doświadczenia, znajdującym się u progu kariery, trudniej jest napisać taki list. Jednak z drugiej jest to doskonała okazja do zaprezentowania siebie jako odpowiedniej osoby na konkretne stanowisko.

Osoby po studiach, ubiegając się o pracę zgodną z kierunkiem uzyskanego wykształcenia mogą z powodzeniem wykorzystać tego typu argument jako motyw do podjęcia pracy. Bowiem wiedza teoretyczna uzyskana w toku studiów jest doskonałą podstawą do dobrego i sumiennego wykonywania zawodowych obowiązków. Brak doświadczenia pracodawcy czasem rozpatrują na korzyść ubiegającego się o pracę, bowiem osoba taka nie posiada wyrobionych nawyków z poprzedniej pracy,

Na korzyść osoby po studiach, która ubiega się o pracę, rozpatrywane są także odbyte podczas ich trwania praktyki i staże,. Stanowią one bowiem doskonałą podstawę do skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem. Tym bardziej, jeśli miejsce praktyk było podobnej specyfiki co firma, do której się aplikuje.

Dodaj komentarz